Leden

Ledenoverzicht


Hieronder staan de leden van de vereniging Geschiedens Beeld & Geluid (Leden die aangegeven hebben niet zichtbaar te willen zijn staan hier niet tussen.)

Gerard Veldman Docent hogeschool van amsterdamVerbonden aan het MIM Media Informatie Management

Guido Franken Guido Franken (1988) is beginnend filmjournalist. Daarnaast volgt hij de studie Theater-, Film- en Televisiewetenschappen te Utrecht. Met de website www.NeerlandsFilmdoek.nl probeert Franken actief de Nederlandse Film bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Zijn collectie Nederlandse films en aanverwante literatuur is indrukwekkend.

Guido Franken Guido Franken (1988) is beginnend filmjournalist. Daarnaast volgt hij de studie Theater-, Film- en Televisiewetenschappen te Utrecht. Met de website www.NeerlandsFilmdoek.nl probeert Franken actief de Nederlandse Film bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. Zijn collectie Nederlandse films en aanverwante literatuur is indrukwekkend.

Marloes Kunst Studente Taal- en Cultuur studies(TCS), hoofdrichting Film- en Televisiewetenschappen.

Historische Vereniging Moordrecht Zie website: www.historischmoordrecht.nl

Leo Akkermans Oud-documentairemaker AVRO-KRO en free lancer. Expertise: televisie-bestel, momenteel bezig met dissertatie over omroeporganisaties.

David Barnouw Expertise: oorlog, WO 2 in brede (film)zin, Anne Frank.

Egbert Barten Historicus, expertise: Nederlands filmgeschiedenis; filmgeschiedenis van Nazi-Duitsland; animatiefilm 1940-1945; filmtechniek en - kritiek; lokale filmgeschiedenis; film en literatuur; historisch Hollywood; film als historische bron.

Jet Baruch-Rijksmuseum, Afd. Research Conservator afdeling Nederlandse geschiedenis Rijksmuseum. Houdt zich bezig met de 20ste eeuw, met name beheer van de documentaire fotocollectie vanaf 1975 die is ontstaan uit de foto-opdrachten van het Rijksmuseum. De collectie omvat nu bijna 2800 foto's.

Daniel Biltereyst Expertisegebieden: film, televisie en 'screen culture' als forum voor publiek debat; controverse en (des)informatie; film/televisie en theorieën rond publieke sfeer en morele/mediapaniek; geschiedenis filmcensuur en filmkeuring in België; officiële en katholieke filmkeuring; film/televisie en internationale communicatieproblematiek.

Ivo Blom Universitair docent Algemene Cultuurwetenschappen, Vrije Universiteit. Expertise: vroege en zwijgende cinema; Nederlandse film; Italiaanse film; film & beeldende kunst/visuele cultuur; filmdistributie; bioscoopcultuur. Zie ook www.ivoblom.nl

Hans Blom Algemene interesse voor pers- en omroepgeschiedenis.

Stefan Boom Velden van expertise: eindexamens geschiedenis (toetsdeskundige cito), onderwijs, negentiende eeuwse economisch-sociale geschiedenis.

Wendy Burke King's College London, promotie-onderzoek naar de Nederlandse maatschappij en films over de oorlog.

Tineke Danschutter Vakdidactica geschiedenis RUG, gedetacheerd bij Drents Archief en HCO (Historisch Centrum Overijssel), projectmedewerker Erfgoed Actueel. Velden van expertise: werken met en bedenken van online leeromgevingen waar digitaal erfgoed (ook film) en de concrete omgeving elkaar ontmoeten; didactiseren van gebruik van nieuwe media (o.a. streaming video); educatief beleid archiefinstellingen; brede ervaring in en kennis van het voortgezet onderwijs.

Lieve Desmet Expertise: historische ontwikkeling en evolutie van het nieuwsproductieproces en het televisienieuwsjournaal (jaren vijftig tot heden), kwantitatieve en kwalitatieve analyse van omroeparchiefdocumenten en beeldmateriaal, geschiedenis Vlaamse openbare omroep.

José Van Dijck Expertise: mediatechnologie, media en wetenschap, televisie.

Hans Van Driel Expertise: beeldcultuur, nieuwe media en film & literatuur. Zie ook: http://comcom.uvt.nl.

J. Erkelens Expertise: historiografie indonesie; volksmuziek indonesie.

Paul Van Fenema Bedrijfskundige met belangstelling voor visuele cultuur, beeldcreatie/-vorming/-gebruik, en geschiedenis op dit terrein.

Okke Groot Expertise: fotografische collecties.

Tom Van Helden Expertise: historie (vnl) Nederlandse reclamefilm.

Suzanne Hendriks Archeoloog en redacteur voor audiovisuele media. Stage bij Andere Tijden, de Tweede Wereldoorlog in amateurfilm (4 mei 2004) en werk momenteel bij Teleac aan het geschiedenisprogramma Verre Verwanten.

Wim Help Werkzaam bij de Zeeuwse Bibliotheek. Expertise: geluid- en videoarchief

T. Hettema (Tresoar) Expertise: Friese taal- en letterkunde.

Maartje Janse AIO Universiteit Groningen, promotie-onderzoek naar politieke single-issue bewegingen in Nederland tussen 1840 en 1890.

Gerda Jansen Hendrik Regisseur Andere Tijden, historicus. Afgestudeerd op film als historische bron. Specialisatie: dekolonisatie Indonesië/Nieuw Guinea en de films daarover.

Bas De Jong Promovendus en onderzoeksmedewerker project 'Geschiedenis van de VARA' (RuG). Onderzoeksgebied: radio en politiek-mediale cultuur, omroepgeschiedenis, sociaal-democratie in Nederland en Groot Brittanië.

Rixt Jonkman Na haar studie Psychologie heeft Rixt Algemene Cultuurwetenschappen aan de VU gestudeerd, met als specialisatie film. Na een stage bij het Nederlands Filmmuseum betreffende de distributie van films door distributeur Jean Desmet in de periode 1910-1912 heeft ze de master 'Preservation and Presentation of the Moving Image' aan de UvA gevolgd. Momenteel werkt ze als projectmedewerker in het archief van het Filmmuseum waar ze werkt aan de registratie en identificatie van films voor 1955 (nitraatfilms). Verdere interesses: vroege filmgeschiedenis en bioscoopcultuur.

Martijn Kleppe Per 1 september 2007 is Martijn Kleppe als aio in dienst getreden bij de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (EUR). Voordat Martijn werkzaam werd als promovendus, werkte hij 3,5 jaar als onderzoeker bij Leon de Wolff Mediamanagement. Tijdens zijn studie werkte hij bij World Press Photo op de afdelingen Tentoonstellingen en Educatie.

Nico De Klerk Expertise: documentaire koloniale cinematografie (ihb. Nederlands-Indië); zwijgende cinema; filmgeschiedenis.

Marnix Koolhaas Expertise: mediageschiedenis (m.n. radio) en sportgeschiedenis (m.n. schaatsen).

Elly Korten Historica (contemporaine geschiedenis: WOII, antisemitisme, vrouwengeschiedenis, Israel/M.O.) en expert in digitale media, m.n. websites.Werkzaam als zelfstandig adviseur, conceptontwikkelaar en projectmanager: zie Kekmedia. Actief op het gebied van geschiedenis i.c.m. digitale media, en educatief gebruik van internet. Expertise: internet, ICT en diverse media (tv, radio, uitgeverij, musea, schrijvende pers en crossmedia).

Bas Kreuger Werkzaam bij het Nederlands Vestingmuseum in Naarden. Expertise: Nederlandse militaire luchtvaart.

Esmee Laclé Researcher op het gebied van jongeren-, straat- en muziekcultuur en culturele identiteit. Assistent producent voor jongerenserie Couscous en Cola (IdtV & BNN), producent van film Europese consumenten (Ministerie van Economische Zaken, Motivaction) en film werkstijlen (Belastingdienst, Motivaction). Bezig met eindscriptie over het beroep trendwatching in het kader van Algemene Cultuurwetenschappen.

Bregtje Lameris AIO Universiteit Utrecht, promotie-onderzoek naar de wisselwerking tussen filmgeschiedschrijving en filmmusea.

Jasper Faase Sinds 2007 bestuurslid van GBG. Als projectcoördinator Erfgoed van de Oorlog (subsidieprogramma VWS) werkzaam voor het nationale digitaliseringsprogramma Geheugen van Nederland (KB). Sinds 2007 bestuurslid van GBG.

Ad Van Liempt Eindredacteur Andere Tijden. Expertise op het gebied van: Media en Televisiejournalistiek; tweede wereldoorlog en de archiefbeelden daarvan; dekolonisatie van Indonesië.

Kathleen Lotze MA Media en Cultuur (UvA), specialisatie film en visuele cultuur. Eindscriptie: cultuurhistorisch onderzoek naar alternatieve filmpraktijken in de DDR. 1997-2002 diverse studies aan de Universität Leipzig. Momenteel werkzaam als onderzoeksassistente op de afdeling Mediastudies aan de UvA, en als docente Duits bij Berlitz School of Languages.Expertise: Oost-Duitse film- en cultuurgeschiedenis, Nederlandse filmcultuur.

Eef Masson AIO Universiteit Utrecht, promotie-onderzoek naar onderwijsfilms.

Elisa Mutsaers Historica, werkzaam als freelance researcher voor o.a. documentaires, websites, boeken en tentoonstellingen.

Thunnis Van Oort Veld van expertise: lokale bioscoopgeschiedenis. Promotieonderzoek (UU) naar de regionale bioscoopcultuur in de provincie Limburg, voor de periode tot aan 1940. Tegenwoordig docent aan de universiteit van Utrecht.

Martina Roepke Universitair docent aan de afdeling Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam. Gepromoveerd op de huisbioscoop als culturele vorm en praktijk. Onderzoeksinteresses: mediatransformaties, de relatie tussen technologie en de sociale samenleving.

Edward Schenk Expertise: researcher beeld & geluid voor educatieve applicaties; rechtenlicenties; financiën, subsidies en break-down (eigen bedrijf: Stavoren - beeldvormers). Belangstelling: geschiedenis, beeld en geluid (in dit kader).

Hans Schoots Expertise: Nederlandse filmgeschiedenis; Joris Ivens; Nederlandse Filmliga; Bert Haanstra; Film in de jaren zestig en zeventig; Nederlandse journalistiek; algemene geschiedenis.

Onno Sinke Expertise: Radio Oranje, het officiële radiostation van de Nederlandse regering in ballingschap in de Tweede Wereldoorlog.

Pim Slot Werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en daar verantwoordelijk voor het toegankelijk maken van de collecties voor het onderwijs, in het bijzonder door middel van streaming media (zie bijv. http://www.academia.nl en http://www.teleblik.nl).

Anneke Smelik Hoogleraar Visuele Cultuur. Velden van expertise: virtualisation of the human body in digital art and culture, science fiction and cyberpunk cinema; mediated memories; cultural memory and new media; visual literacy and media education; representation of gender, ethnicity and sexuality in popular culture; postmodern cinema: the collapse of narrative and the crisis of subjectivity. Homepage: www.annekesmelik.nl

Henk De Smidt Expertise: technische en chemische aspecten van de fotografie en cinematografie en het gebruik en opslag van foto- en filmmaterialen. Ook interesse in werktuigbouw en electrotechniek.

Isolde Vanhee Isolde Vanhee studeerde in 1999 af als licentiaat in de kunstwetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze was van 2001 tot 2005 stafmedewerker in het S.M.A.K., het Stedelijk Museum voor Actuele Kunst in Gent. Sinds 2001 is ze docente aan de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Departement Sint-Lucas Beeldende Kunst in Gent. Ze doceert er onder meer filmgeschiedenis, analyse van de beeldcultuur en audiovisuele media.

Chris Vos Universitair docent film, televisie en geschiedenis, documentairemaker.

Tity De Vries Expertise: documentairegeschiedenis, National Film Board of Canada.

Erik Willems Historicus, onafhankelijk documentairemaker, -sinds 1980- met specifieke belangstelling voor historische thema's (oral history in combinatie met voorkeur voor nog niet eerder gebruikt historisch filmmateriaal). aandachtsvelden: WOII, Ned-Indie, sociale bewegingen, militaire geschiedenis.

Roel Vande Winkel Postdoctoraal onderzoeker bij het FWO-Vlaanderen, lid van de Werkgroep Film- en Televisiestudies (Universiteit Gent) en gastprofessor aan de Sint Lukas Hogeschool Brussel. Expertise: diverse aspecten van Vlaamse en Belgische film- en televisiegeschiedenis; de herkomst en (her)interpretatie van audiovisueel erfgoed; het gebruik/misbruik van media als propagandamiddel in conflictsituaties (specialisatie: Tweede Wereldoorlog); de historische speelfilm en historische televisieprogramma's als (re)presentatie van het verleden.

Eddy Appels Antropoloog, documentaire filmmaker.

Sarie Soewargana Masterstudent Film- en televisiewetenschap, Universiteit Utrecht. Maakt tevens deel uit van de hoofdredactie van BLIK: tijdschrift voor audiovisuele cultuur.

Julia Noordegraaf Universitair docent en Programme Director van de master Preservation and Presentation of the Moving Image, Mediastudies, Universiteit van Amsterdam. Onderzoeksinteresse: de ontsluiting en het gebruik van audiovisuele collecties.

Willem Pool Willem Pool is als docent verbonden aan de opleiding Media en cultuur van de Universiteit van Amsterdam. Hij geeft al enige jaren een propedeusevak waarin de geschiedenis van film een belangrijke rol speelt.

Rinske Van Oudenaren Tweedejaars student theater, film en televisie op de universiteit van Utrecht.

Gerhard Van Den Berg Geboren in 1979.HBO organisatie & informaticaUniversiteit Utrecht BA geschiedenis. Gewerkt als projectleider bij het project levende herinneringen, eind 2008 hiermee gestopt. Sinds januari 2009 bezig als freelancer voor onder andere het Nationaal Historisch Museum. Voorzitter van VOICE (Vereniging Ontsluiting (Inter)nationaal Cultureel Erfgoed) http://www.voice-utrecht.nl, opdrachten voor Landschap Erfgoed Utrecht

Berber Hagedoorn Junior docent Media- en Cultuurwetenschappen, Universiteit Utrecht, momenteel werkzaam bij het door de Europese Commissie gesponsorde project 'EUscreen: Exploring Europe’s Television Heritage in Changing Contexts' en verricht haar promotieonderzoek 'Repurposing Television's Past: Archived TV, History and Memory in the Multiplatform Era' (UU).

Wim Maatman Ben actief op het gebied van geschiedenis in de vorm van documentaires. Op onze website www.zinopsis.nl staan enkele voorbeelden: Met het begin van de Lente, De Bark, De Indiëgangers en Shabby. Ben momenteel bezig met een documentaire in opdracht van het Ministerie van VWS Erfgoed van de Oorlog over Uitgeverij Misset in oorlogstijd en een documentaire over de band Threshold waarvan leden terecht zijn gekomen in Vandenberg en Normaal.

Fifine Kist Freelance beeldresearcher & historica: www.beeldresearcher.nl

Jaap Eelman Docent mens en maatschappij en geschiedenis, praktijkbegeleider van leraren in opleiding.Vooral geïnteresseerd in voor het middelbaar onderwijs geschikte historische audiovisuele bronnen en het maken van passend lesmateriaal bij deze bronnen.

Erik Appelman Voormalig docent geschiedenis VOHuidig programmamaker geschiedenis NTR-SchoolTV