UvA, Stadsarchief Amsterdam en Picturae werken samen aan MOCCA

Ontwikkeling innovatief model voor crowdsourcing binnen de culturele erfgoedsector.

Kunstgaleries, bibliotheken, archieven en musea uit de hele wereld hebben in de afgelopen tien jaar in toenemende mate de mogelijkheden van crowdsourcing ontdekt voor het beschrijven en indexeren van erfgoedcollecties. Wat tot nog toe echter ontbreekt, is een goed model om te bepalen welke typen en methodes van crowdsourcing nodig zijn voor welke doeleinden. Dit model is noodzakelijk aangezien crowdsourcing een blijvend onderdeel zal gaan vormen van de werkstroom van erfgoedinstellingen. De Universiteit van Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam en Picturae willen binnen het project MOCCA (Modeling Crowdsourcing for Cultural Heritage) een dergelijk model ontwikkelen.

Het project MOCCA heeft als doel een model te ontwikkelen voor crowdsourcing binnen de cultureel erfgoedsector. Het project wordt gefinancierd door het Centre for Digital Humanities en het Creative Industry Research Centre Amsterdam van de UvA. Met dit model kunnen het Stadsarchief Amsterdam en andere erfgoedinstellingen straks gemakkelijker bepalen welke vorm van crowdsourcing het meest effectief kan worden ingezet.

De organisaties die MOCCA ontwikkelen willen met het model ook een empirische bijdrage leveren aan het academisch debat over de impact van crowdsourcing op de status van culturele erfgoedinstellingen als kenniscentrum. Tot nog toe is dit debat grotendeels theoretisch en ideologisch van aard geweest. Hierin kruisen voorstanders van de democratisering van traditionele kennisinstituten de degens met fervente tegenstanders die vrezen voor het verval van expertise. MOCCA zal een op empirisch onderzoek gestoelde evaluatie bieden van de rol van crowdsourcing in de cultureel erfgoedsector waardoor er een beter inzicht komt in de toekomst van kenniscentra en de rol van expertise in het digitale tijdperk.

Het model wordt aan de hand van een analyse van het doel, de organisatie, de infrastructuur en de resultaten van twee crowdsourcingprojecten ontwikkeld. Op dit moment werken het Stadsarchief Amsterdam en Picturae samen aan twee crowdsourcingprojecten die zich hiervoor lenen: het project Red een Portret, waarin vrijwilligers wordt gevraagd om portretten van de fotocollectie van Jacob Merkelbach te beschrijven en identificeren of een bedrag te doneren, en het project waarin de fotocollectie van het Maria Austria Instituut zal worden getagged.

bron: http://www.informatieprofessional.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=9902&Itemid=79